Drukuj

XI Mazowiecki Samochodowy Rajd Turystyczny

Imprezy: Redakcja

26 września odbędzie się kolejny rajd samochodowy Siedlce - Mościbrody. Jak zapewniają organizatorzy, Oddział PTTK Podlasie w Siedlcach i Tygodnik Siedlecki, rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Warunki uczestnictwa, ustalone przez organizatorów, są bardzo przyjazne uczestnikom. W rajdzie biorą udział załogi (kierowca + pilot) oraz pasażerowie. Udział całych rodzin jest mile widziany. Rajd odbędzie się na trasie według opisu nawigacyjnego, którego treść wraz z regulaminem załogi otrzymają przed startem rajdu. Na trasie uczestnicy rajdu będą rozwiązywali zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wiedzy krajoznawczej, przepisów ruchu drogowego. Obowiązuje posiadanie długopisu. Organizatorzy zapewniają niezbędne, do uczestniczenia w rajdzie, akcesoria - numery startowe, kartę rajdową, mini przewodnik nawigacyjny i znaczek rajdowy.
Dla najlepszych przewidziane są nagrody. Za zajęcie I miejsca w konkursie "Znam zabytki Siedlec" - puchar Prezydenta Miasta Siedlce. Puchary Wójta Gminy Wiśniew dla najlepszego kierowcy i pilota - kobiety. Trzy najlepsze załogi otrzymają puchary i dyplomy. Przewidziane jest również losowanie nagród rzeczowych m.in. kompletu opon zimowych. Wszystkie załogi otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Z okazji rajdu będzie można uzyskać odbicie pamiątkowej pieczęci. Na wiele upominków liczyć mogą również najmłodsi uczestnicy rajdu. Meta rajdu, około godziny 12.00 - 14.00, będzie na terenie dworu w Mościbrodach. Na zakończenie przewidziany jest wspólny posiłek turystyczny oraz zabawa przy akompaniamencie grupy "PaPaTrYk" - Papakul&Kamiński - szanty.
Uczestnikiem rajdu może być załoga, która do 23 września, do godz. 16.30, przekaże (prześle) zgłoszenie zamieszczone w Tygodniku Siedleckim do PTTK O/Podlasie, Siedlce ul. Bpa I. Świrskiego 35 oraz wpłaci wpisowe w wysokości 60,00 zł od załogi (kierowca + pilot) + 25 zł od każdego pasażera w kasie biura PTTK lub prześle je na konto bankowe Oddziału BGŻ S.A. O/Siedlce 14 2030 0045 1110 0000 0044 4210. Dzieci do lat 6 są zwolnione z uiszczania wpisowego. Załogi, uczestniczące w rajdzie, ubezpieczają się we własnym zakresie.

Telefon kontaktowy: 025 632 77 77 lub 025 632 43 53.

Przebieg imprezy:
godz. 9.00 - rejestracja uczestników rajdu - hol w NoveKino Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4.
godz. 9.00 - 9.30 - otwarcie rajdu.
godz. 10.00 - 12.00 - sprawnościowy tor przeszkód na parkingu przy NoveKino, zorganizowany przez WORD w Siedlcach i wyjazd uczestników rajdu w trasę (długość ok. 60 km).
godz. 12.00 - 14.00 - przyjazd załóg na metę.
godz. 14.00 - 16.00 - posiłek turystyczny, próby sprawnościowe, plener malarski i konkursy dla dzieci.
godz. 16.00 - 16.30 - ogłoszenie wyników rajdu i konkursów towarzyszących, rozdanie nagród.

strona główna | e-kultura | kalendarium | relacje | kontakt | linki | stowarzyszenie tutajteraz | polityka prywatności
Copyright 2010 © stowarzyszenie tutajteraz. All rights reserved.
Powered by Projektowanie stron Siedlce
Strona wygenerowana w 0.005 sekund