Drukuj

Siedlce na sportowo

Literatura: Włodzimierz Korolczuk
Kultura Fizyczna w Siedlcach
Kultura Fizyczna w Siedlcach
Zazwyczaj dysertacje doktorskie są mało zrozumiałe i nużące przypadkowego czytelnika, skierowane bywają bowiem zwłaszcza do wąskiego kręgu specjalistów. Ostatnia praca Sławomira Kindziuka daje wyraźny odpór tym wszystkim zarzutom - jest to książka, napisana językiem komunikatywnym, z dużym talentem narracyjnym, obfitująca w bardzo bogaty materiał dokumentacyjny i ilustrujący.

Sławomir Kindziuk - dziennikarz realizujący się w swym społecznym powołaniu - jest po prostu „zwierzęciem medialnym” doskonale „czującym bluesa”. Wiele lat praktyki zawodowej dało mu ostrość widzenia. Okazał się być ponadto prawdziwym znawcą problematyki sportowej czy szerzej kultury fizycznej.

Praca „Kultura Fizyczna w Siedlcach” jest napisana bardzo starannym językiem, który ułatwia czytelnikowi poruszanie się w tak obszernej tematyce. Liczne zestawienia i tablice obrazują szczegółowo wymiar sukcesów siedleckiego sportu. Autor prześledził w swej publikacji cały ogromny materiał, od XIX, aż po współczesność. Z dociekliwością i nieraz z drobiazgowością (ponad dwa tysiące przypisów) dał obraz kultury fizycznej naszego miasta oraz całego regionu. Zadbał przy tym o obiektywny wyraz przedstawionych osiągnięć, nie pomijając trudności w rozwoju siedleckiej kultury fizycznej oraz podkreślając niejednokrotnie związek sportu z polityką i rozwojem gospodarczym.

Publikacja Sławomira Kindziuka zdradza uzasadnioną dumę autora z osiągnięć jego miasta w dziedzinie sportu - Siedlce są bowiem miejscem, które dało wielu reprezentantów Polski w różnych dziedzinach rywalizacji sportowej – od poziomu krajowego, aż po światowy. Poza sportowcami wiele miejsca poświęca się w omawianej pracy działaczom, organizatorom życia sportowego miasta oraz podkreśla wagę kultury fizycznej w wychowaniu obywatelskim społeczeństwa, o czym niejednokrotnie zapominają politycy szczebla centralnego.

Książka jest adresowana do tak zwanego szerokiego odbiorcy - stanowi swoiste vademecum podejmowanej problematyki - to dokumentacja, której tak bardzo brakowało w piśmiennictwie sportowym. Wiele pożytku będą z niej mieli dziennikarze, działacze sportowi, nauczyciele WF-u i trenerzy różnych dyscyplin. Autor uważa, że sport jest istotną cząstką historii kraju, w którym żyjemy, daje obraz zachodzących przemian nie tylko politycznych, gospodarczych, ale również zmian dokonujących się najczęściej w naszej świadomości. W tym kontekście w edycji podjęto temat kultury fizycznej międzywojennej społeczności żydowskiej, stanowiącej w Siedlcach II Rzeczypospolitej znaczny odsetek ludności.

Ruchy ekologiczne poruszają problem edukacji sportowej i rekreacyjnej wśród młodzieży. Dobrze się stało, że tak dużą popularnością cieszą się na świecie różnego rodzaju biegi maratońskie. Nie zapomniał w swojej książce autor o rekreacji oraz sporcie wśród osób niepełnosprawnych. To bardzo ważne, aby wszystkich ludzi włączyć w do życia społecznego.
Jedno czego zabrakło w tej ze wszech miar godnej polecenia publikacji to indeks nazwisk. Niewątpliwie jednak jest to ważna edycja, która na pewno zainteresuje nie tylko sportsmenów, ale i szersze kręgi czytelnicze.
strona główna | e-kultura | kalendarium | relacje | kontakt | linki | stowarzyszenie tutajteraz | polityka prywatności
Copyright 2010 © stowarzyszenie tutajteraz. All rights reserved.
Powered by Projektowanie stron Siedlce
Strona wygenerowana w 0.009 sekund