Drukuj

SOS Wioski Dziecięce i rodzinne formy opieki zastępczej

Artykuły: Agnieszka Roguska
Foto: Małgorzata Danielak-Chomać
Foto: Małgorzata Danielak-Chomać
W dniach 13-14 grudnia 2010 roku w Pałacu Ogińskich w Siedlcach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "SOS Wioski dziecięce i rodzinne formy opieki zastępczej - historia, stan obecny, perspektywy".

Nad całością przedsięwzięcia czuwały: dr Agnieszka Roguska i dr Małgorzata Danielak-Chomać. Organizatorami konferencji byli: Instytut Pedagogiki (UPH), Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Fundacja Robinson Crusoe oraz Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Szansa". Wśród gości znaleźli się znakomici specjaliści i praktycy, m.in.: Christian Posch i Kresimir Sokolic z SOS Kindersdorf International (Austria), prof. Mikołaj Oksa, Olga Pidgurska (Ukraina), Andra Mite (Łotwa), prof. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska (Polska), Edyta Wojtasińska z Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Laura Koba z Biura Rzecznika Praw Dziecka, Beata Jaśko i dr Jerzy Zaborowski - Dyrektor ds. Rozwoju Programów Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce. Wydarzenie konferencyjne zbiegło się w czasie z 61. rocznicą działalności Wiosek Dziecięcych na świecie i 10-leciem funkcjonowania Wioski Dziecięcej w Siedlcach, której dyrektorem jest Jan Michalik, który okazał się wspaniałym organizatorem i gospodarzem zaproszonych gości.
Konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń w rozwoju i rozszerzeniu działalności Wiosek Dziecięcych o np. tworzenie "wiosek rozproszonych", wspieranie rodzin naturalnych zagrożonych odebraniem im dzieci, wprowadzenie taty czy wujka w opiece dzieci wioskowych.
Swoje doświadczenia, radości i problemy przybliżyły osoby będące matkami adopcyjnymi czy prowadzącymi rodzinne domy zastępcze. Podnoszono zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu czy społeczeństwa opiekuńczego. Szczególnie podkreślano wciąż zbyt małą liczbę powstających rodzin zastępczych oraz braki w systemie wspierania tychże rodzin.
Patronat nad konferencją sprawował Minister Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka oraz Prezydent Miasta Siedlce.
strona główna | e-kultura | kalendarium | relacje | kontakt | linki | stowarzyszenie tutajteraz | polityka prywatności
Copyright 2010 © stowarzyszenie tutajteraz. All rights reserved.
Powered by Projektowanie stron Siedlce
Strona wygenerowana w 0.198 sekund