Drukuj

Kraty, barierki, autobusy...

Wystawy: Małgorzata Głuszczak
Wernisaż Tomasza Kopcewicza
Wernisaż Tomasza Kopcewicza
W siedleckiej Galerii Sztuki Współczesnej Widzimisie swój cykl malarski zaprezentował Tomasz Kopcewicz, który w swoich pracach wykorzystał tematy i motywy z życia codziennego, a które po wpisaniu w kontekst tradycyjnych technik malarskich nabrały nowych cech i znaczenia.

Kopcewicz chętnie maluje cyklami tworząc wiele wariacji na temat jednego motywu ("kraty", "barierki", "autobusy"). W cyklach "Po drodze" i "Kraty" artysta maluje to co po drodze przez miasto napotykamy. To przedmiot jego obsesyjnego przemalowywania lub statycznej rejestracji kamerą. Za pomocą Malarskiej multiplikacji motywów architektury oraz komunikacji miejskiej a także filmowej rejestracji, ujawnia mechanizm tworzenia i respektowania regulacyjnych praktyk i ograniczenia społecznego potencjału. Prace te przekazują niewątpliwie krytyczną treść, w intrygującej delikatnej malarskiej formie, przeczącej zaangażowaniu językowi zagorzałej dyskusji czy propagandy. Artysta wyabstrahowu
Wernisaż Tomasza Kopcewicza
Wernisaż Tomasza Kopcewicza
je malowane przedmioty, elementy architektury miejskiej z zastanego kontekstu, a pracując nad poszczególnymi motywami coraz bardziej upraszcza ich formy, aż do zatarcia przedmiotu odniesienia i jego uabstrakcyjnienia.

Cykl malarski Tomasza Kopcewicza "Kraty" odczytać można na wiele sposobów. Prace te odwołują się do abstrakcyjnych konstrukcji malarskich i przestrzennych pierwszej awangardy. Proste układy linii - białe na czarnym przypominają powiększone, skupiające się na detalu kompozycje Aleksandra Rodczenki z lat 20. To obraz wysublimowanej abstrakcji sprowadzonej do płaszczyzny i linii. Tendencja puryfikacji obrazu, jaka funkcjonowała w końcu XIX wieku w Europie, w przypadku Rodczenki zmierzała, jak zauważył Piotr Piotrowski, do radykalnego "zreifikowania" sztuki. "Kraty", obrazy, choć zostały sprowadzone do prostych środków formalnych, mają zarazem charakter mimetyczny.

Ambiwalentność tych realizacji jest intrygująca. Na pierwszy rzut oka wpisu
Wernisaż Tomasza Kopcewicza
Wernisaż Tomasza Kopcewicza
jemy je w nurt malarstwa abstrakcyjnego, Ale kiedy dostrzeżemy ich tytuły - nabierają nowych znaczeń. Okazuje się, że to pozornie abstrakcyjne malarstwo jest wycinkiem rzeczywistości. Jest to jednak rzeczywistość połowiczna, ze względu na ową czarną, mylącą przestrzeń, płaszczyznę malarską, pozwalającą widzowi na swoistą uniwersalizację tematu.


Foto: Małgorzata Głuszczak
strona główna | e-kultura | kalendarium | relacje | kontakt | linki | stowarzyszenie tutajteraz | polityka prywatności
Copyright 2010 © stowarzyszenie tutajteraz. All rights reserved.
Powered by Projektowanie stron Siedlce
Strona wygenerowana w 0.006 sekund